معدن انارک

 

معدن گل سنگ انارک وابسته به شرکت گل سنگ انارک درمنطقه روستای هفتومان در استان اصفهان واقع شده است. معدن از سال 1378 فعال می باشد.

سنگ استخراجی از معدن از نوع مرمریت و به رنگ صورتی به همراه خطهایی به رنگ مشکی و سفید می باشد.

هم اکنون سنگ های معدن توسط تریلرهای سنگ کش به شهرهای مختلف کشور به خصوص اصفهان و یزد و تهران و کاشان ارسال می گردد.

سنگ مرمریت صورتی انارک از سال 1378 تا کنون به کشورهای مالزی و چین نیز صادر می گردد.

این سنگ بیشتر در فضاهای داخلی منازل و ادارات و بیمارستان ها استفاده می شود.