مجید عادشی

74-1

 

 

         مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پامچال آسیا

  • بیش از پانزده سال سابقه به عنوان یکی از سهامداران اصلی و اعضای هیئت مدیره شرکت پامچال آسیا
  • بیش از ده سال سابقه درسمت مدیرعامل
  • عضو مجمع واردات وزارت بازرگانی کشور
  • عضو هیئت مدیره و مالک معدن سنگ انارک
  • رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آلایش دام و طیور
  • انجام امور بازرگانی به صورت تخصصی (در زمینه فعالیت شرکت )
  • مشاوره و عقد قراردادهای بین المللی (در زمینه فعالیت شرکت )
  • مشارکت در تاسیس شرکت های اقماری با عنوان اعضای هیئت مدیره و سهامدار